top of page
-happy-hour-headshot-seattle-111-www25-retouch_0.png

Maren Costa, Ứng cử viên Dân chủ cho Hội đồng Thành phố Seattle, Khu vực 1

Các giải pháp dựa trên bằng chứng với sự kiên trì nhằm thực hiện.

➔ Cư dân ở West Seattle 21 năm

➔ Quyền Nhân công & Công lý Khí hậu

 ➔ Lãnh đạo Cao cấp trong Công nghệ Lớn

➔ Mẹ của 4 người con học trường công

MAREN COSTA ĐƯỢC ỦNG HỘ BỞI:

team teresa.png
911.png
wfp.png
 • Ủy viên Hội đồng Teresa Mosqueda

 • Tất cả sáu đối thủ trong cuộc bầu cử sơ bộ, bao gồm Phil Tavel, Preston AndersonStephen Brown

 • Chuyên gia An toàn Công cộng, bao gồm Điều phối viên 911, nhân viên cải huấn, nhân viên xã hội, tài xế xe buýt và y tá

 • Đảng Dân chủ Quận King

 • Đảng Gia đình Lao động và hơn chục công đoàn lao động, đại diện cho hàng nghìn gia đình lao động

Xin chào

Tôi là Maren Costa. Tôi đã sống 21 năm ở Khu vực 1 và 33 năm trong Seattle. Tôi từng là nhân viên phục vụ bàn và nhân viên cửa hàng tạp hóa ở đây, tôi đang sinh sống và nuôi dạy con cái ở đây và khi Seattle trở thành một thành phố công nghệ, thì tôi trở thành một nhân viên công nghệ.

 

Qua 20 năm làm lãnh đạo cấp cao trong lĩnh vực công nghệ lớn, tôi đã đạt được nhiều kinh nghiệm quản lý các nhóm nhân viên lớn và ngân sách hàng triệu đô la, giải quyết các vấn đề lớn và mang các nhóm đối thủ lại với nhau nhằm hoàn tất công việc nhiều hơn. Tôi đã đứng lên để bảo vệ quyền lợi của nhân viên kho hàng khi tôi còn làm việc tại Amazon và vì thế tôi đã bị sa thải một cách bất hợp pháp. Quý vị có thể trông cậy vào tôi. Tôi sẽ đứng lên bảo vệ các gia đình lao động khi tôi là uỷ viên Hội đồng Thành phố. 

 

Seattle là một trong những thành phố thịnh vượng nhất trên thế giới, tuy nhiên chúng ta không đạt được tiến bộ có ý nghĩa trong các vấn đề chính như là an toàn công cộng, tình trạng vô gia cư, nhà ở có giá phải chăng và biến đổi khí hậu.

 

Tôi đứng ra tranh cử là vì cử tri trong Khu vực 1 không nên tiếp tục phải chấp nhận những chính sách thất bại tương tự như trước. Chúng ta cần một cách tiếp cận cân bằng hơn. Chúng ta có thể có cảnh sát và đáp ứng thay thế, lãnh đạo bằng lòng nhân ái và từ chối dung túng cho những hành vi có hại. Chúng ta có thể đưa mọi người vào bên trong ngay lập tức, bằng cách cung cấp nhà ở ổn định và các dịch vụ hỗ trợ. Trong khi chuẩn bị cho sự biến đổi khí hậu, chúng ta có thể xây dựng một thành phố thịnh vượng mà chúng ta tự hào truyền lại cho các thế hệ tương lai.

 

Tôi là một người biết lắng nghe và tôi tin vào việc kết nối mọi người lại với nhau: Có lý do tại sao cả 6 đối thủ trong cuộc bầu cử sơ bộ của chúng ta đều ủng hộ tôi và tại sao tôi là ứng cử viên duy nhất được các chuyên gia an toàn công cộng ủng hộ, bao gồm cả Liên minh Trách nhiệm Súng ống, và những người điều phối 911 của chúng ta.

 

Hãy nhớ bỏ phiếu trước ngày 7 tháng 11. Tôi cám ơn sự ủng hộ của quý vị.

Maren Costa

LET'S CONNECT

 • Instagram
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • YouTube
 • TikTok

MESSAGE ME

Paid for by Vote Maren | PO Box 16225 | Seattle, WA  98116

noun-english-10833.png
bottom of page